top of page

En hållbar vardag

Globala målen

Vi arbetar med FNs globala mål i vår verksamhet. Många av de 17 målen innefattar hållbarhet på något sätt. Det av målen som rör vår verksamhet mest är det globala målet nummer 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Inom mål 12 ingår 11 delmål.

 

Vi fokuserar på några av dem;

Delmål 12.5 | "Minska mängden avfall markant" där våra butiker återvinner och återanvänder sådant som annars skulle kastas. 

Delmål 12.8 | "Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar" där vi informerar människor om hur man kan konsumera hållbart.

Läs mer om Agenda 2030 för hållbar utveckling här.

FN:s globala mål 12
bottom of page